Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

savingme
Wybierz faceta, który mówi Ci, żebyś na siebie uważała kiedy wieczorem wychodzisz z koleżankami na miasto...
Nie takiego który się na ciebie wkurwia, że wychodzisz. Mężczyzna ma dawać kobiecie bezpieczeństwo, a nie złotą klatkę.
— za: https://tiny.pl/t18f3
Reposted fromzielono zielono

August 21 2019

savingme
4893 ca1a 500
Reposted fromagatiszka agatiszka
Sponsored post
soup-sponsored

February 27 2017

savingme
2516 0101
Reposted frommaking-love making-love viaafraid afraid
savingme

July 09 2015

savingme
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaafraid afraid
savingme

July 02 2015

savingme
6468 135f
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
savingme

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
savingme
6622 2ca4
Reposted fromechium echium

June 29 2015

savingme
1488 91e1
Reposted fromtooskaa tooskaa
savingme
9404 0e92 500
Reposted fromtooskaa tooskaa
savingme
9421 bcd7
Reposted fromtaSowa taSowa
savingme
9425 0e36
Reposted fromtaSowa taSowa
savingme
9435 76c0
Reposted fromtaSowa taSowa
savingme
9508 6fcc
Reposted fromwdzienniku wdzienniku

June 23 2015

savingme
8808 23de
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
savingme
8907 0d0d
Reposted fromjohankam johankam
savingme
8964 4021
Reposted fromxawery xawery
savingme
9167 ed3d 500
Reposted fromSkadii Skadii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...